ضمانت محصولات


   
کلیه محصولات تولیدی شرکت نیرو ترانسفو دارای ضمانت نامه 2 ساله با لوگرام شرکت نیروترانسفو می باشد که به همراه محصول برای مشتریان ارسال میگرد