چطور می توانم هزینه سفارش را پرداخت کنم؟


   
 
شما می توانید با توجه به شرایط اعلام شده توسط  شرکت صورتحساب خود را به یکی از دو روش زیر  پرداخت نمایید  
1-پرداخت اینترنتی(درگاه بانک سامان)
 
2-پرداخت از طریق حواله ساتنا

شماره سپرده بانك اقتصاد نوین به نام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
شناسه حساب بانكي ايران: IR94 0550 0162 8340 4351 7320 01

 لطفاً پس از پرداخت با بخش فروش تماس گرفته و از واریزی خود اطمینان حاصل نمایید