اطلاعیه تعطیلات زمستانی شرکت نیرو ترانسفو


    قابل توجه مشتریان محترم : با توجه به شروع تعطیلات زمستانی شرکت نیرو ترانسفو از تاریخ 96/10/14 الی 96/10/29 سایت فروش شرکت ، انبار و سایر قسمتهای مربوطه تعطیل می باشد.لذا خواهشمند است خریدهای خود را متناسب با ایام تعطیلات شرکت هماهنگ فرمایید.
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶