فروش ترانسفورماتور با سیستم ضد سرقت از طریق دیجی ترانسفو


   
 شرکت نیرو ترانسفو با همکاری علمی دانشگاهی سیستم ضد سرقت و سیستم پایش ترانس را در برخی ترانسفرماتورهای تولیدی خود با موفیت راه اندازی کرده و همینک می توانید از طریق وب سایت سفارش خود را ثبت نمایید

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵